Wednesday, 23/10/2019 - 10:14|
Chào mừng các bạn. Đây trang thông tin điện tử của trường THPT Nguyễn Trãi - 01 đường 16/7 Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc
Quyết định số 1107/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2018  của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ  của các ...