STT

Họ và Tên

Di động

Giới tính

Chức vụ

1

Lê Tuấn

Bút

0902193019

Nam

Tổ Trưởng

2

Huỳnh Thị Hồng

01699219123

Nữ

Tổ Phó

3

Đoàn Thị Ngọc

Diệp

01643244013

Nữ

 

4

Hồ Đăng

Định

0904546463

Nam

 

5

Đinh Tấn

Đông

0906490177

Nam

 

6

Nguyễn Thị Kim

Dung

0915799556

Nữ

 

7

Nguyễn Thị Thùy

Dung

01659919902

Nữ

 

8

Huỳnh Thị Thanh

01682168900

Nữ

 

9

Lữ Trung

Hậu

0914143314

Nam

 

10

Đàm Văn

Hùng

0988378340

Nam

 

11

Nguyễn Phương

Ngọc

01666394655

Nam

 

12

Lương Công

Sự

0935994908

Nam

 

13

Đoàn Nhật

Thịnh

0904457626

Nam

 

14

Lê Bá

Tòng

01222434362

Nam

 

15

Ngô Thị Hồng

Vân

0989812150

Nữ

 

16

Nguyễn Trương Đình

0914644417

Nam

 

17

Lê Hoàn

0978047195

Nam

 

18

Lê Thị Thanh

Xuân

0988442050

Nữ

 
​​​​​​​