STT

Họ và Tên

Di động

Giới tính

Chức vụ

1

Võ Thị

Dũng

0915766610

Nữ

Tổ Trưởng

2

Phan Thị

Quyên

0979474067

Nữ

Tổ Phó

3

Trầm Trần Ngọc

Diệp

0905976468

Nữ

 

4

Nguyễn Quang

Hải

01677477000

Nam

 

5

Võ Thị

Hương

01657675528

Nữ

 

6

Trần Thị

Liên

01699216938

Nữ

 

7

Trần Thị Hoa

0906847555

Nữ

 

8

Nguyễn Thị Hồng

Tâm

01695948424

Nữ

 

9

Trần Thị Thúy

Thanh

0978345663

Nữ

 

10

Lê Thị

Thúy

01654880517

Nữ

 

11

Đinh Thị

Tươi

0982930276

Nữ

 
12Trần ThịThủy Nữ