STT

Họ và Tên

Di động

Giới tính

Chức vụ

1

Nguyễn Quang

Định

01222534891

Nam

Tổ Trưởng

2

Trần Thị Bích

Hằng

0986155975

Nữ

Tổ Phó

3

Nguyễn Thị Ngọc

Thúy

 

Nữ

 

4

Lê Thị Tâm

Di

01683223054

Nữ

 

5

Nguyễn Thị Đức

Duyên

01675356756

Nữ

 

6

Trần Hoàng

Đại

01684147037

Nam

 

7

Mông Bích

Liên

0986111307

Nữ

 

8

Huỳnh Thị Minh

0967166513

Nữ

 

9

Huỳnh Trần Phương

Ngọc

0973399654

Nữ

 

10

Hồ Thị

Thảo

0984363012

Nữ

 

11

Nguyễn Vũ Nhật

Uyên

0935667460

Nữ