STT

Môn

Họ và Tên

Di động

Giới tính

Chức vụ

1

Huỳnh Bảo

Toàn

0905230830

Nam

Tổ Trưởng

2

Nguyễn Văn

Pho

0983847019

Nam

Tổ Phó

3

Võ Việt

Cường

0914176845

Nam

 

4

Võ Thụy

Hảo

0935625894

Nữ

 

5

Bùi Trung

Hiếu

0983867967

Nam

 

6

Nguyễn Quang

Hoàn

01694951158

Nam

 

7

Nguyễn Tấn Kim

Hoàn

0935835058

Nữ

 

8

Nguyễn Bão

Lân

0934952757

Nam

 

9

Lê Thị Quỳnh

Mai

01276068416

Nữ

 

10

Vũ Xuân

Thưởng

0972439765

Nam

 

11

CN

Nguyễn Viết

Bình

0936140587

Nam

 

12

CN

Nguyễn Anh

Tuấn

01665009051

Nam